Profilom Beállítások Visszajelzés Beszélgetések Kedvencek Kijelentkezés
Főoldal Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi Tájékoztató

1. Az UAB „Tipro” a. k. 300579867, V. Kudirka str. 6, LT-03105 Vilnius, Litvánia (a továbbiakban: a Vállalat) adatvédelmi politikájának (a továbbiakban: az adatvédelmi szabályzat) célja a személyes adatok feldolgozása során a gardrobcsere.hu weboldal (a továbbiakban: a Weboldal) látogatói személyes adatainak védelme, az általános adatvédelmi rendelet (2016. április 27.) betartásának biztosítása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-os, az egyének védelméről és az adatok szabad áramlásáról hozott rendelete alapján.

2. A Vállalat webhelyének használatával és a személyes adatok megadásával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit. A "Regisztráció" gombra kattintva kijelenti, hogy megértette és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Ha a látogató nem ért egyet a jelen adatvédelmi politikával, akkor a látogató nem jogosult a webhely bármely szolgáltatásának használatára. A Vállalatnak joga van bármikor egyoldalúan megváltoztatni adatvédelmi irányelveit. Ha egy látogató a Webhelyet és / vagy szolgáltatásokat a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításainak közzététele után használja, akkor úgy kell tekinteni, hogy elfogadta az összes ilyen módosítást. Ha egy látogató nem ért egyet az Adatvédelmi Szabályzat módosított tartalmával, elveszíti a szolgáltatások igénybevételének jogát, és azonnal vissza kell vonnia a Weboldalon történt regisztrációját.

3. A Vállalat a személyes adatokat törvényesen, tisztességesen és átláthatóan, az érintett jogainak sérelme nélkül kezeli és dolgozza fel, oly módon, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az Ön adatait továbbíthatjuk az adatfeldolgozók felé, akik szolgáltatást nyújtanak a Vállalatnak és a Vállalat nevében feldolgozzák a személyes adatokat, olyan mértékben és olyan célokra, amelyekre Ön hozzájárulását adta a Vállalat számára. A személyes adatokat a bűnüldöző hatóságoknak is továbbíthatják, ha ennek jogalapja van. Az adatok csak harmadik feleknek adhatók ki, csak az Ön hozzájárulásával és / vagy a törvényekkel összhangban.

A gardrobcsere.hu jogilag köteles a személyes adatokat és / vagy a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat közölni kormányzati vagy felügyeleti hatóságok felé a bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében.

Minden más esetben az Ön adatait harmadik feleknek akkor továbbítjuk, ha engedélyt adott rá, vagy harmadik felek számára hozzáférést biztosított az Ön adataihoz.

4. A Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat, melyek harmadik felek webhelyeire mutatnak. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi irányelvek csak a Weboldal tartalmára vonatkoznak, és azokra a webhelyekre nem, amelyekre esetleg hivatkozásokat jelenít meg. A Vállalat nem tartozik felelősséggel más webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért.

5. Jogában áll, hogy bármikor visszavonja a webhely szolgáltatásainak regisztrálásakor vagy használatakor megadott beleegyezését, és törölje profilját, valamint az Önnel kapcsolatos információkat, ami ezalatt az idő alatt keletkezett. Ez a lemondás nem érinti az adatfeldolgozás jogszerűségét a lemondást megelőzően és a megadott hozzájárulás alapján. Ha törölni szeretné profilját és minden egyéb információt, ami a Weboldalon történt regisztrációjával kapcsolatos adat, kérjük, hogy küldjön üzenetet a regisztrációs e-mail címéről a [email protected] e-mail címre a felhasználónevével és a profiljához tartozó URL link megadásával együtt.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel és milyen célból?

6. Webhelyünk használatához, különösen a webhelyen keresztüli kereskedelmi tranzakciók lebonyolításához, az elektronikus fizetési rendszer használatához, vagy visszajelzés írásához és a többi taggal való kommunikációhoz a gardrobcsere.hu oldalon történt profil létrehozására van szükség. Ennek érdekében regisztrálnia kell magát a Webhelyen. Ha van Facebook elérhetősége, akkor azon keresztül is megteheti ezt.

7. A weboldalon történő regisztráció során megadott adatokat (e-mail cím, város, fénykép, név) és annak használata folytán keletkező adatok (IP-címek, megtekintett hirdetések, levelezés stb.) saját felelőssége szerint, önkéntesen adja meg a felhasználó, és kizárólag saját felhasználásra és / vagy a kommunikáció megkönnyítése céljából. Az Ön személyes adatait a Vállalat a fiók saját kezdeményezésére történő törléséig tárolja, de legfeljebb 5 évig, az utolsó bejelentkezéstől számítva. Ezen időszak végén a fiókhoz kapcsolódó összes személyes adat automatikusan törlődik az adatbázisból, a nyilvános üzenetek csak a fórum témáiban és csoportjaiban maradnak láthatóak.

8. Ha hozzájárul, a Vállalat összegyűjti és kezeli az Ön készüléke által küldött adatokat a webhely felkeresésekor: a bejelentkezések és tevékenység IP-címeit és idejét, a felhasználó által használt böngészőt és annak verzióját, valamint a webhely használati adatait. Ezek az adatok statisztikai elemzéshez, webhely műszaki fejlesztéshez, valamint a hirdetések testreszabásához kerülnek felhasználásra, és ezeket sütik vagy hasonló technológiák gyűjtik. Ezen adatokról leiratkozhat, ha megváltoztatja böngészője beállításait és / vagy a cookie-értesítő sávon a "Nem értek egyet" elemre kattint. Az IP-címek kivételével ezek az adatok a műveletet követő legfeljebb két évig kerülnek megőrzésre. Az IP-címek 90 napig kerülnek tárolásra, miután a nyilvános hozzászólásokat törölték a nyilvános hozzáférésből (például a felhasználók által feltöltött megjegyzések és hirdetések).

9. Ha fórum oldalunkat használja Weboldalunkon, akkor a következő információk is tárolásra kerülnek:

  • Fórumbejegyzések;
  • Megjegyzések, amelyeket a többi felhasználó által eladott termékekre hagyott;
  • Visszajelzés;
  • Kommunikáció a többi taggal.

Ezek, a felhasználó által létrehozott tartalmak elérhetőek maradnak az interneten a Weboldal felhasználási megállapodás felmondása vagy megszűnése esetén is. Ha eltávolítja profilját a Webhelyről, akkor a felhasználó neve nem lesz látható a tartalom mellett, és feltüntetésre kerül, hogy ezt a tartalmat egy olyan tag hozta létre, aki már nem aktív a Weboldalon.

10. Közvetlen marketing célokra (hírlevelek, emlékeztetők, üzenetek, partner ajánlatok küldése) az Ön személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha hozzájárul az adatok közvetlen marketing célokra történő felhasználásához. A hozzájárulást megadhatja / visszavonhatja, ha bejelentkezik a fiókjába.

11. A Weboldal nem felelős a Látogatói által nyilvánosan (fórumban, hirdetési környezetben) vagy személyesen a Weboldal rendszeren keresztül (személyes üzenetek útján) továbbított személyes adatok védelméért. A látogatóknak el kell kerülniük személyes adataik (valós név, személyi azonosító szám, cím, e-mail cím, adatok a gyermekekről, egészségről, politikai véleményekről, vallási meggyőződésről stb.) harmadik felek számára történő átadását.

12. A gardrobcsere.hu nem vállal felelősséget a felhasználói által közzétett tartalmakért, információkért, fényképekért és leírásokért. A webhely felhasználói felelnek minden, az általuk a webhelyre feltöltött és közzétett tartalomért, fotóért, leírásért, eladásért, vásárlásért, cserékért. A gardrobcsere.hu nem felelős a nem teljesített tranzakciókért. A gardrobcsere.hu vezetősége nem felelős semmilyen vagyoni és nem vagyoni kárért, amely felmerül magán-vagy jogi személyek között, és amely közvetlenül vagy közvetve az eredménye a gardrobcsere.hu oldalon található információknak. A weboldalon található szövegek és képek pontosságáért, valamint az EU-jogszabályok betartásáért teljes mértékben a regisztrált felhasználó vállal felelősséget.

13. Az oldalra feltöltött képek és leírások a gardrobcsere.hu szellemi tulajdonát képezik.

14. A gardrobcsere.hu adminisztrátorainak jogukban áll felfüggeszteni annak a felhasználónak a tagságát, akire panasz érkezik vagy amennyiben bármely szabályt megszeg, illetve a felhasználó nem megfelelő vagy jogosulatlan tevékenységet folytat a weboldalon. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és egyetért a gardrobcsere.hu szabályaival, így elfogadva, hogy amennyiben bármely szabályt megszegi, a gardrobcsere.hu adminisztrátorai blokkolhatják a felhasználói fiókhoz való hozzáférést, vagy törölhetik profilját.

Tilos a honlap reprodukálása bármilyen formában és módon a gardrobcsere.hu írásos engedélye nélkül. Tilos az oldalt más nyelvekre fordítani vagy adaptálni és bármilyen olyan intézkedést folytatni, amely sértheti a gardrobcsere.hu alapítóinak jogait. A márkanév kizárólagos jogait a magyar jogszabályok védik.

Az adatalany jogai

15. Mint adatalany (adattulajdonos), bármikor bejelentkezhet a fiókjába, és módosíthatja / törölheti a fiókjában szereplő adatokat, ideértve az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását. Töröltetheti magát a fiókot, valamint a benne foglalt adatokat.

16. Ha bármilyen kérdése merül fel a személyes adatainak feldolgozása kapcsán, ha módosítani, kijavítani vagy törölni kívánja az adatok másolatát, vagy máshova kívánja vinni, kérje a Vállalatot, hogy korlátozza vagy szüntesse meg személyes adatainak feldolgozását, mivel a Vállalatnak nincs más lehetősége az érintett azonosítására.

17. A Látogatónak a személyes adatok feldolgozásának megszüntetésére vonatkozó kérését legkésőbb a Látogató adatainak feldolgozásának megszüntetésére vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül teljesíteni kell. A Látogatók adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés és / vagy a Látogatótól megkövetelt adatok kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kell válaszolni. Az adatokat naptári évente egyszer ingyenesen kell biztosítani a Látogató számára.

18. Az adatvédelmi politikával kapcsolatos kérdéseket és kéréseket a [email protected] e-mail címre kell küldeni.

Szolgáltatások igénybevételének szabályai

A megvásárolt hirdetési szolgáltatásokhoz hozzá kell rendelni, egy a felhasználó által feltöltött hirdetést. Abban az esetben, ha a felhasználó ezt nem teszi meg az általa kiválasztott határidőn belül a hirdetésének a felhasználhatósága lejár, annak dátuma nem változtatható meg, és a pénz nem téríthető vissza.

Egy adott hirdetés hozzárendelésével egy megvásárolt szolgáltatáshoz, a hirdetés tulajdonosa biztosítja, hogy a hirdetés megfelel minden rá vonatkozó követelménynek. A nem minőségi, promóciós pozíciókba sorolt hirdetések értesítés nélkül eltávolításra kerülnek, és a szolgáltatás nem módosítható vagy visszatéríthető.

A vásárolt szolgáltatások nem cserélhetők, nem átruházhatók vagy más módon nem módosíthatók. A fel nem használt szolgáltatások ára nem visszatéríthető!

A hirdetéseknek meg kell felelniük a gardrobcsere.hu szabályzatának. Azok a hirdetések, amelyek nem felelnek meg a gardrobcsere.hu által megjelölt kritériumoknak azonnal és figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek. A felhasznált szolgáltatások ára ebben az esetben sem téríthető vissza!

Mi az a süti, és miért van rá szüksége?

A süti egy kis fájl, amelyet a böngésző fogad és ment az eszközére minden alkalommal, amikor egy adott webhelyet látogat (pl. gardrobcsere.hu).

Sütikre van szükség ahhoz, hogy az oldal működése folyamatosabb, hatékonyabb legyen, és az adminisztrátorok számára részletesebb látogatói információkat szolgáltasson, amelyek statisztikai adatok gyűjtésére és a portál teljesítményének javítására szolgálnak. Mindenekelőtt testre szabja minden látogató számára az oldalt (például felismeri őket, amikor bejelentkeznek a fiókjukba, így nem jelenít meg irreleváns hirdetéseket stb.). Típustól függően a sütik érvényességi ideje egy munkamenettől több évig is tarthat.

Milyen sütiket használunk és milyen célokra?

A Weboldalon különféle típusú sütiket használunk, amelyeket az általunk végzett funkciók alapján több csoportra oszthatunk:

  • 1.Navigációs - A feltétlenül szükséges sütik weboldalunk működéséhez szükségesek, és nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy ön a weboldalon navigáljon és használja annak funkcióit. Lehetővé teszik például, hogy felkeresse az oldal biztonságos területeit. Ezek a sütik elsősorban munkamenet sütik vagy kapcsolat sütik. A feltétlenül szükséges sütik nincsenek állandó jelleggel a számítógépén vagy készülékén tárolva, és a böngésző bezárásával törlődnek készülékéről.
  • 2. Analitikus sütik - Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy rögzítsük és számoljuk a látogatásokat és a forgalom forrását, így mérni és javítani tudjuk weboldalunk teljesítményét. Segítenek észrevenni, ha egy adott oldallal probléma van, vagy hibaüzenetek jelennek meg, megmutatják, hogy mely oldalak a leginkább és a legkevésbé népszerűek, illetve figyelemmel kísérhetjük a látogatók mozgását a weboldalon. Ezeket az információkat pedig arra használhatjuk, hogy a felhasználóhoz igazítsuk és javítsuk weboldalunkat, intuitívebb navigálást tegyünk lehetővé, és általában pozitívabb online böngészési élményt nyújthassunk felhasználóinknak.
  • 3 Célzott sütik - Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy megadja vagy testre szabhassa a weboldal általános opcióinak egyes jellemzőit. Például, miután egy terméket megtekintett egy webhelyen, láthatja, hogy egy hirdetőtáblát lát egy másik terméknél (reargeting). Ezeket a sütiket megbízható harmadik féltől származó cégek küldik el nekünk. Nincs hozzáférésünk más webhelyek süti-információihoz, azok teljes mértékben a saját ellenőrzésük alatt állnak.
  • 4. Funkcionális sütik - A funkcionális sütik például a felhasználói preferenciák megjegyzésére szolgálnak. Ezek nem szükségesek, de jelentősen javítják a felhasználói élményt és a navigációs minőséget.

Hogyan lehet törölni, ellenőrizni és letiltani a sütiket?

A Webhely minden látogatója könnyen kezelheti a böngésző által kapott sütiket, törölheti azokat vagy letilthatja őket, a használt böngésző beállításainak megváltoztatásával. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a navigációs vagy a funkcionális sütik letiltása befolyásolhatja a webhely működését és a nyújtott szolgáltatások minőségét. A sütik törlése a látogató böngészési szokásainak elvesztését eredményezheti, ami a webhely személyre szabásának hiányát eredményezheti.

Az online adatvédelemről többet megtudhat itt: http://www.youronlinechoices.com. Az analitikai sütik letiltásához és a Google Analytics adatgyűjtésének megakadályozásához telepítsen egy további böngésző-bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Egy olyan közösség vagyunk, ahol vásárolhatsz, eladhatsz vagy cserélhetsz ruhákat
Vétel - eladás